Ekologiska Lantbrukarna är ekoböndernas samlande kraft

Ekologiska Lantbrukarna är en intresseorganisation för ekologiska lantbrukare. Vi arbetar för att politik, regler och marknad ska vara utformade så att svenska ekobönder ges de bästa möjligheterna att utveckla lönsamma och hållbara företag.

Opinion och lobbying

Vi bevakar och påverkar villkoren för din produktion. Dåliga förslag angrips i sin linda vilket sparar mycket arbete och osäkerhet på svenska ekogårdar.

Driver på marknaden

Ekoproduktion är relativt liten och tillgången till marknadsinformation dålig. Vi hjälper grupper i prisförhandlingar vilket lyfter priserna för alla.

Utvecklar koncept

Vi utvecklar nya vägar till marknaden och har varit drivande för koncept som Jord på Trynet och Ekologiskt kött från Sörmländska mjölkgårdar.

Tidning med sting

Medlemstidningen Ekologiskt lantbruk granskar myndigheter och marknad, publicerar prisinformation och inspirerar med goda exempel.

Nära till proffs

I Ekologiska Lantbrukarna är det nära till kollegor med erfarenhet, kunskap och idéer. Ett medlemskap ger dig nätverk både lokalt och nationellt.
 

Bli medlem

Din medlemsavgift är avgörande för att vi ska kunna fortsätta vårt viktiga arbete med att bevaka och företräda ekologiska lantbrukares intressen. Ju fler medlemmar vi har desto starkare röst får vi.

Detta får du:
- ett nätverk med kollegor över hela landet, lokala kontakter i ditt distrikt, spännande möten, roliga och givande årsstämmor
- tidningen Ekologiskt lantbruk, 7 nummer per år
- nyhetsbrevet Hänt i veckan, e-post varje fredag. med senaste nytt om vad föreningen jobbar med
- en förening som företräder dig och dina frågor i allt från jordbruksutskottet till näringsdepartementet, KRAVs regelkommitté och Bryssel.
- möjlighet att påverka vårt arbete genom rösträtt vid årsstämman varje vår

För ordinarie medlemsskap gäller att avgiften beräknas på omsättning i lantbruket (ej skog och övrigt). Saknar du lantbruk men vill ändå få tidningen och rösträtt vid stämman betalar du en fast på medlemsavgift på 800 kr per år.

Familjemedlemmar får ingen tidning. Medlemmar som betalar den högsta avgiften får två nummer av tidningen.OmsättningMedlemsavgiftServiceavgiftDu betalar
Under 250 000 kr400 kr850 kr + moms1 250 kr + moms
250 000 kr - 1 miljon kr400 kr1 800 kr + moms2 200 kr + moms
1 - 2 miljoner kr400 kr2 400 kr + moms2 800 kr + moms
2 - 4 miljoner kr400 kr3 800 kr + moms4 200 kr + moms
Över 4 miljoner kr400 kr5 200 kr + moms5 600 kr + moms
Familjemedlem200 kr0200 kr
Ej lantbrukare800 kr0800 kr
Ekonyfiken365 kr0365 kr
Avgifterna gäller för medlemskap från och med första januari 2017.

Är du EKONYFIKEN?

Vill du veta mer om ekologiskt lantbruk, men är själv inte ekologisk lantbrukare? Kanske gillar du att köpa ekologisk mat eller funderar på att börja producera ekologiskt i liten eller stor skala? Eller så vill du helt enkelt bara vara med och bidra till att utveckla det ekologiska lantbruket i Sverige.

Hos oss kan du bli medlem som ”Ekonyfiken” och ta del av vårt nätverk och de aktiviteter som erbjuds på riksnivå och i närheten där du bor. Vi finns representerade i 19 distrikt från norr till söder! För att få reda på vad som händer i föreningen och på ekofronten så får du ett e-nyhetsbrev med aktuella nyheter 4 gånger om året.

Du betalar bara 1 kr per dag för ditt medlemsskap, dvs 365 kr per år.

Detta får du:
- ett nätverk med ekobönder och medlemmar över hela landet och lokala kontakter i ditt distrikt
- ett e-nyhetsbrev, 4 nummer per år, med information om ekologiskt lantbruk och livsmedel
- möjlighet att delta vid möten på riks- och distriktsnivå
- en förening som jobbar med att företräda och utveckla det ekologiska lantbruket i Sverige

Som ”Ekonyfiken” har du inte rösträtt vid vår stämma.


Bli ekopartner

För engagerade företag med intresse för vår verksamhet och som vill stötta oss. 10 000 kr per år.

Detta får du:
- ett nätverk med ekobönder och medlemmar över hela landet och lokala kontakter i ditt distrikt
- tidningen Ekologiskt lantbruk, 7 nummer per år
- en bannerannons på vår hemsida en månad per år
- deltagande för en person på vår middagsbankett vid årsstämman

För mer information kontakta Ekologiska Lantbrukarna