Omläggning

Det behövs fler ekobönder i Sverige! Vi i Ekologiska Lantbrukarna vill gärna ge råd till dig som går i omläggningstankar. Omläggning och företagsutveckling kräver kunskap, mod och många beslut. Då är det skönt att ha ett nätverk till hands, både genom att diskutera med oss i personalen som har koll på marknaden, reglerna och jordbrukspolitiken och med bondekollegor i ditt distrikt.

Under 2016 drar vi igång kampanjen Bliekobonde.nu för att öka omläggningen till ekologiskt i Sverige. Marknaden ökar och det behövs mer ekoråvara för att tillgodose efterfrågan.

Tips & Fakta - EKO

Faktablad

Att förebygga betesparasiter

Kalven smittas ofta av parasiter när den släpps på bete första gången. Lösningen brukar vara förebyggande avmaskning, men det är inte tillåtet i ekologisk produktion. Här gäller det i stället att förebygga på andra sätt.
Öppna som PDF
Faktablad

Att växa genom samverkan

Genom samverkan mellan till exempel en mjölkgård och en växtodlingsgård blir bägge parter vinnare. Växtgården kan få en vettigare växtföljd med inkomst från vallgrödorna och mjölkgården får tillräcklig foderareal.
Öppna som PDF
Faktablad

Att överlista ogräs

I ekologisk odling kan man inte vinna över ogräsen i den enskilda grödan. Istället blir man framgångsrik med ett genomtänkt odlingssystem där växtföljden är grunden.
Öppna som PDF
Faktablad

Bra vägar för kor som ska beta

De ekologiska korna ska vara ute under en längre period och de behöver ofta gå långt för att kunna beta så mycket som reglerna säger. Bra vägar gynnar kornas klöv- och juverhälsa samt sparar mycket tid för djurskötaren.
Öppna som PDF
Faktablad

Digivning i mjölkproduktionen

Varför ska KRAV-kalvarna dia kon under råmjölksperioden, när bindningen blir starkare och separeringen svårare? Svaret är att både kalven och kon får en bättre start. Och separeringen går att göra smidig, om den sker successivt.
Öppna som PDF
Faktablad

Mycket bete åt eko-kon

Inom ekologisk mjölkproduktion ska betet inte enbart ge korna motion, utan också hälften av grovfodret. Att beta är ett naturligt beteende för kon, som hon också mår bra av.
Öppna som PDF
Faktablad

Åkerböna som proteinkälla

Mjölk som produceras av svenskodlat foder står på önskelistan hos både producenter och konsumenter. Och det är givetvis också en plånboksfråga.
Öppna som PDF

Kontakt

Paula Cederberg

Tel 0737-02 57 40

Skicka e-post