Kalender

31
MAJ

Öppen gårdsdag: klimatsmart ekoproduktion i lantbruk och trädgård

Sötåsen naturbruksskola
Välkommen till en gårdsdag med fokus på klimatåtgärder i ekoproduktionen!

Under den öppna gårdsdagen visar skolans elever upp bland annat de fältförsök som gjorts med reducerad jordbearbetning och hur de jobbar med att integrera gårdens trädgårdsodling med jordbruket.

Dagen börjar 09.30 med kaffe följt av rundvandring till sex spännande stationer, med lunchpaus i mitten. För mer detaljer kika på länken nedan.

Hela dagen är kostnadsfri men anmäl att du kommer senast 29 maj till
Niels Andresen eller 0703 80 98 96

Sötåsen naturbruksskola är en av fyra pilotgårdar i projektet SOLMACC, som syftar till att hitta, utveckla och sprida metoder om klimatåtgärder i ekologisk produktion. Projektet finansieras av EU genom Life+ och drivs av Ekologiska Lantbrukarna i samarbete med systerorganisationer i Tyskland och Italien.

Mer information
8
JUN

Kurs i regenerativt lantbruk och jordbördighet

Ängelholm
Kursledare Friedrich Wenz förklarar hur kunskap om de naturliga processerna i jorden ger friska kulturväxter med en stor skörd, bördig matjord och byggande av humus som resultat.

Kursen hålls hos ekobonde Josef Appell i Ängelholm den 8 juni kl. 09.00 – 17.00.

Följande delar lärs ut på kursen:
1. Vad är regenerativt lantbruk och fem steg till bördiga, fruktbara jordar
2. Lär dig värdera din egen jord, med bl.a spadprov
3. Växtvitalisering med praktisk vägledning i bladbehandlingar: Billigt och väldigt effektivt!
4. Hur vi kontrollerar framgång i våra behandlingar
5. Intro fermentering av grönmassa och gödsel: Bondens viktigaste verktyg för regenerering av jordar

Sista dag för anmälan är 2 juni.

Mer information
11
JUN

Kvarndag på Limbacka Kvarn i samarbete med Eldrimner.

Limbacka Kvarn AB, Väröbacka
Är du odlare, bagare eller mjölnare som vill lära dig mer om brödets viktigaste ingrediens, mjölet? Eller
vill du starta en kvarn och bli mjölnare? Kom på Eldrimners kvarndagar så får du se hur säden växer i
fält samt hur kvarnen fungerar. Du får se hur en modern hantverksmjölnare arbetar för att ta fram
produkter till hantverksbageriet.

Anmälan görs till Eldrimner:
Sara Lundkvist, kursanmälningar
010-225 35 06
sara @ eldrimner.com

Mer information
13
JUN

Studiebesök och fältvandring hos två erfarna växtodlare, den ena mjölkproducent.

Mellerud
Fältvandring hos två ekologiska växtodlare i Dalsland, den ena har mjölkproduktion.
Onsdagen den 13 juni 2018.
Vi besöker två intressanta gårdar med framgångsrik ekologisk produktion på Dalboslätten i sydöstra Dalsland.
Vi åker gemensamt med buss som utgår från Hushållningssällskapet i Karlstad kl. 7.30 och beräknar att vara tillbaka i Karlstad ca kl. 18.30.
Se "Mer information" nedan.

Mer information
19
JUN

Slätte Ekodag

Slätte gård, Töreboda
Träffa Ekologiska Lantbrukarna på Slätte ekodag!

Vi finns centralt på området och är där för att prata med dig som ekobonde om vad du tycker är viktigt att föreningen driver. Du hittar oss nära mattorget på innergården och känner igen oss på våra klargröna västar.

Slätte ekodag arrangeras av Ekoväx, Slätte gård, i samarbete med Ekoweb. Det är en av Sveriges största lantbruksträffar i fält med enbart fokus på ekologisk produktion. Antalet deltagare är begränsat och först till kvarn så anmäl dig nu.

Mer information
10
JUL

Öppen gårdsdag i Skåne om klimatsmart ekolantbruk

Körslätts gård, Kvidinge
Välkommen till en gårdsdag med fokus på kväveförsörjning i ekologisk växtodling!

Dagen börjar 11.00 då det bjuds på en lätt lunch. Därefter blir det gårdsvandring följt av kaffe och en workshop som handlar om klimatsmart jordbruk. Avslut ca klockan 16.

Hela dagen är kostnadsfri men anmäl att du kommer till Niels Andresen eller 070 380 98 96

På gården odlas bland annat lupiner för humankonsumtion, och pollinerare gynnas genom skötsel av träd, buskar och blommor.

Körslätts gård är en av fyra pilotgårdar i projektet SOLMACC, som syftar till att hitta, utveckla och sprida metoder om klimatåtgärder i ekologisk produktion. Projektet finansieras av EU genom Life+ och drivs av Ekologiska Lantbrukarna i samarbete med systerorganisationer i Tyskland och Italien.

Mer information
15
AUG

Öppen gårdsdag i Jämtland om klimatsmart ekolantbruk

Trägsta gård, Hallen
Välkommen till en öppen gårdsdag på temat framtidens klimatsmarta mjölkproduktion!

De 140 korna på gården har en stor andel grovfoder i foderstaten. Växtföljden optimeras genom att förlänga vallarna från 4 till 5 år, och ungdjuren betar i skogen. Med andra ord så utvecklas många klimatsmarta åtgärder på gården.

Dagen börjar 11.00 med kaffe, gårdsvandring och sedan lunch och visning av skogsbetet. Vi avslutar ca klockan 16.

Hela dagen är kostnadsfri men anmäl att du kommer till
Niels Andresen eller 070 380 98 96.

Trägsta är en av fyra pilotgårdar i projektet SOLMACC, som syftar till att hitta, utveckla och sprida metoder om klimatåtgärder i ekologisk produktion. Projektet finansieras av EU genom Life+ och drivs av Ekologiska Lantbrukarna i samarbete med systerorganisationer i Tyskland och Italien.

Mer information
21
AUG

Öppen gårdsdag i Uppland om klimatsmart ekolantbruk

Hånsta Östergärde, Vattholma
Välkommen till en öppen gårdsdag där vi funderar över hur ekolantbruket kan sänka koldioxidhalten i atmosfären!

På gården testas innovativa åtgärder som exempelvis perenna grödor, agroforestry med alléodlingar och en liten skogsträdgård.

Två gårdsvandringar erbjuds, den första klockan 12.00 och den andra klockan 17.30. Det bjuds på lunch/kvällsfika, gårdsvisning och workshops.

Hela dagen är kostnadsfri, men anmäl i förväg att du kommer till Niels Andresen eller 0703809896

Hånsta Östergärde är en av fyra pilotgårdar i projektet SOLMACC, som syftar till att hitta, utveckla och sprida metoder om klimatåtgärder i ekologisk produktion. Projektet finansieras av EU genom Life+ och drivs av Ekologiska Lantbrukarna i samarbete med systerorganisationer i Tyskland och Italien.

Mer information