Det här arbetar vi med

Ekologiska Lantbrukarna jobbar för att politik, regler och marknad ska vara utformade så att svenska ekobönder ges de bästa möjligheterna att utveckla lönsamma och hållbara företag.

Marknadsutveckling

Av oss kan du få stöd att hitta nya vägar ut på marknaden, med konceptutveckling och förhandling.

Regelutveckling

Vi bevakar och påverkar regler för ekologisk produktion i Sverige och på EU-nivå så att de ska vara rimliga och fungera praktiskt i bondens vardag.

Jordbrukspolitik

Vi uppvaktar politiker, svarar på remisser och för ekologiska lantbrukares talan i utredningar.

Omläggning

Omläggning kräver kunskap och många beslut. Vi och vårt nätverk av ekobönder kan ge dig stöd och vägledning på vägen dit.

Ekologiska mervärden

Vi kan ekologiskt lantbruk och vill föra fram dess mervärden. Vi jobbar även för att utveckla ekolantbrukets påverkan på klimat och miljö.