Ekodagarna och Stämman 6-8 mars 2018

Välkommen till Värmland för Ekologiska Lantbrukarnas Ekodagar och riksstämman 2018. Under tre heldagar samlas vi på Selma spa i Sunne för inspirerande företagsbesök och temaföredrag med allt från några av landets första ekopionjärer till innovativa nytänkare. Dag 3 är det också dags för föreningens riksstämma.


Värdar för Ekodagarna 2018 är Ekologiska Lantbrukarna i Värmland, föreningens första och därmed äldsta distrikt. Det övergripande temat är "Med historien som inspiration till framtidens ekologiska lantbruk". I Värmland startade också några av landets första ekolantbrukare och några av dessa pionjärer inspireras vi av under stämman för att blicka framåt för en gemensam och fortsatt stark och växande ekologisk bransch.

När: 6-8 mars 2018.
Var: Selma spa, Sunne, Värmland

Hela programbladet finns här Stämmohandlingar

ANMÄLAN
Anmälan till Ekodagarna har stängt. Ev. restplatser kan finnas vid återbud. Kontakta Ekologiska Lantbrukarna för intresseanmälan.

BOENDE
Ekodagarna och stämman hålls på Selma spa i Sunne, 45 min norr om Karlstad. Boende på Selma spa är valfritt och faktureras ihop med deltagaravgift. Behöver du boende redan den 5 mars för att vara på plats för gårdsbesöken den 6e ordnar du med boende på egen hand, på Selma spa, någon annan stans i Sunne eller i Karlstad.

RESA
Tåg mellan Karlstad och Sunne tar en knapp timme. På tisdag den 6e mars finns en avgång 08.05 som är upp 08.57 i Sunne. Där kan du hämtas för att ansluta direkt till gårdsbesöken. Även hämtning och lämning vid Sunne station på andra tider samt samåkning till och från Karlstad kan ordnas i mån av intresse och behov. Ange detta under Övrigt i anmälningsformuläret eller via e-post till Ekologiska Lantbrukarna i samband med att du anmäler dig! OBS ingen garanti förrän du fått hämtning bekräftad av oss via e-post.

INFORMATION OM OMBUD, MOTIONSSTOPP M.M. TILL STÄMMOFÖRHANDLINGAR DAG 3
Alla medlemmar är välkomna på stämmodagarna oavsett engagemang i distriktsföreningarna. Under dag 3, stämmoförhandlingar äger endast av distrikten valda ombud beslutanderätt. Alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt. Motioner från medlem till riksstämman ska skickas via distriktsföreningen och vara styrelsen till handa senast den 6/2. Under stämmoförhandlingarna (dag 3) representeras medlemmarna av 100 ombud. Ombuden väljs via distriktens årsmöten. Om du vill delta som ombud eller lägga förslag i motion via ditt distrikt – kontakta din distriktsstyrelse! Kontaktuppgifter finns här: https://ekolantbruk.se/distrikt

DELTAGARAVGIFTER
Priset varierar beroende på om du deltar hela eller endast vissa dagar av stämman samt hur tidigt du anmäler dig. Observera att distriktsrepresentanter har lägsta priset hela anmälningstiden.

6 mars, företagsbesök, inkl. middagsbuffé kväll
450 kr + moms vid anmälan senast 5/2
550 kr + moms senare, dock senast 15/2

7 mars, Temadagen
595 kr + moms vid anmälan senast 5/2
750 kr + moms senare, dock senast 15/2

8 mars, Stämmodagen
495 kr + moms vid anmälan senast 5/2
625 kr + moms senare, dock senast 15/2

Alla priser inkl. lunch och fika

Stämmomiddag 7 mars 375 kr + moms

Boende på Selma spa
Logi enkelrum per person och natt 1086 kr + moms
Logi dubbelrum per person och natt 895 kr + moms

.

Varmt välkommen till Värmland!


Ekodagarna och riksstämman 2018 arrangeras i samarbete med:

Selma spa, KRAV, Lantmännen, Swedish Agro Machinery, Uni-Light Ledlampor i Sverige AB, Gothia Redskap, Smak, HS Certifiering, KIWA, Maskin Väst AB, Värmdal och Traktorservice AB, Nordic Solar Sweden AB, Arla, Svenska Foder, Energifabriken AB, Wermlands Bovete Råglanda gård, Landshypotek Bank, Torfolk gård, Wermlands Mejeri AB, Cor i Centrum, Morgonhöjdens Eko och Agrikultur i Småland AB.