Ekodagarna och Stämman 6-8 mars 2018

Välkommen till Värmland för Ekologiska Lantbrukarnas Ekodagar och riksstämman 2018. Under tre heldagar samlas vi på Selma spa i Sunne för inspirerande företagsbesök och temaföredrag med allt från några av landets första ekopionjärer till innovativa nytänkare. Dag 3 är det också dags för föreningens riksstämma.


Värdar för Ekodagarna 2018 är Ekologiska Lantbrukarna i Värmland, föreningens första och därmed äldsta distrikt. Det övergripande temat är "Med historien som inspiration till framtidens ekologiska lantbruk". I Värmland startade också några av landets första ekolantbrukare och några av dessa pionjärer inspireras vi av under stämman för att blicka framåt för en gemensam och fortsatt stark och växande ekologisk bransch.

När: 6-8 mars 2018.
Var: Selma spa, Sunne, Värmland

Hela programbladet finns här

ANMÄLAN
Anmälan till Ekodagarna har stängt. Ev. restplatser kan finnas vid återbud. Kontakta Ekologiska Lantbrukarna för intresseanmälan.

BOENDE
Ekodagarna och stämman hålls på Selma spa i Sunne, 45 min norr om Karlstad. Boende på Selma spa är valfritt och faktureras ihop med deltagaravgift. Behöver du boende redan den 5 mars för att vara på plats för gårdsbesöken den 6e ordnar du med boende på egen hand, på Selma spa, någon annan stans i Sunne eller i Karlstad.

RESA
Tåg mellan Karlstad och Sunne tar en knapp timme. På tisdag den 6e mars finns en avgång 08.05 som är upp 08.57 i Sunne. Där kan du hämtas för att ansluta direkt till gårdsbesöken. Även hämtning och lämning vid Sunne station på andra tider samt samåkning till och från Karlstad kan ordnas i mån av intresse och behov. Ange detta under Övrigt i anmälningsformuläret eller via e-post till Ekologiska Lantbrukarna i samband med att du anmäler dig! OBS ingen garanti förrän du fått hämtning bekräftad av oss via e-post.

INFORMATION OM OMBUD, MOTIONSSTOPP M.M. TILL STÄMMOFÖRHANDLINGAR DAG 3
Alla medlemmar är välkomna på stämmodagarna oavsett engagemang i distriktsföreningarna. Under dag 3, stämmoförhandlingar äger endast av distrikten valda ombud beslutanderätt. Alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt. Motioner från medlem till riksstämman ska skickas via distriktsföreningen och vara styrelsen till handa senast den 6/2. Under stämmoförhandlingarna (dag 3) representeras medlemmarna av 100 ombud. Ombuden väljs via distriktens årsmöten. Om du vill delta som ombud eller lägga förslag i motion via ditt distrikt – kontakta din distriktsstyrelse! Kontaktuppgifter finns här: https://ekolantbruk.se/distrikt

PROGRAM

Tisdag 6 mars
GÅRDSBESÖK
09.00 Avresa från Selma spa (hämtning vid Sunne station kan arrangeras, anmäl intresse för det till Ekologiska Lantbrukarna eller i Övriga kommentarer vid anmälan).
Två bussar avgår och går olika håll så att alla får delta på alla gårdarna. Underhållning på bussarna av Jörgen Hedeås, ekopionjär, och Göran Bengtsson, värmländsk historieberättare.

TORFOLKS GÅRD
HEDEÅS GÅRD
NIRA LANT AB

Lunch på Ransäter bygdegård

Senast 17.00 Tillbaka på Selma Spa

18.30 Middagsbuffé

Onsdag 7 mars
TEMADAGEN
”Med historien som inspiration för framtida utveckling av ekologiskt jordbruk.”
Moderator: Anders Heimer, rådgivare Morgonhöjdens eko och engagerad i Organic Sweden.

08.30 Välkommen till Ekodagarna!
Bengt Edsgård, distriktsordförande Ekologiska Lantbrukarna i Värmland.
08.40 Det ekologiska lantbruket i Värmland. Kenneth Johansson, landshövding i Värmland.
09.00 Traditionella odlingsmetoder och ny teknik skapar Eko 3.0.
Gunnar Rundgren, debattör, författare och svensk ekopionjär.
09.45 Framtidens KRAV – så driver vi utvecklingen av ekologiskt
Anna Ellström och Kjell Sjödahl-Svensson, KRAV
10.00 Fika och mingel bland utställare
10.45 Så kan dieseltraktorn ersättas i jordbruket.
Jonas Engström, forskare vid RISE.
11.30 Fossilfri diesel.
Charlotte Elander, vd på Energifabriken, Linköping.
12–13 Lunch och mingel bland utställarna
13.00 Världsledande på ekologiskt vallfrö. En möjlighet för ekologisk växtodling.
Magnus Karlsson, utsädessamordnare frö på Lantmännen.
13.45 Boveteodlaren med egenkonstruerad skalmaskin som lyfter odlingen i Molkombygden.
Anders Nilsson, Råglanda gård
14.15 Fika och mingel bland utställare
15.00 Avel för framtidens ko – praktiska erfarenheter som fungerar.
Anders Carlsson, Skogsgård, Halland.
15.30 Från en ko nära dig. En framgångssaga. Yngve Gustafsson, mejerist Wermlands Mejeri.
16.00 Grön ko – så har vi utvecklat vårt marknadskoncept för ekomat.
Christina Jonsson-Lillienau och Knut Lillienau, Mässviks säteri och Grön ko.
16.30 Mingel bland utställare, Bad och spa

19.00 STÄMMOMIDDAG!

Torsdag 8 mars
STÄMMOFÖRHANDLINGAR
8.00 Med Ekologiska Lantbrukarna till 2025 – mål, vision och strategi.
Styrelse och ledning presenterar förslag om föreningens framtid, följd av gruppdiskussioner.
09.15 Fika och presentation av Gunilla Ingemyr, kommunalråd, om Sunne kommun – platsen där allting är möjligt.
10.00 Inledning och välkomsttal.
Anders Lunneryd, ordförande Ekologiska Lantbrukarna.
10.00 Stämmoförhandlingar.
12-13 Lunch.
13.00 Stämmoförhandlingar.
15.00 Stämman avslutas.


DELTAGARAVGIFTER
Priset varierar beroende på om du deltar hela eller endast vissa dagar av stämman samt hur tidigt du anmäler dig. Observera att distriktsrepresentanter har lägsta priset hela anmälningstiden.

6 mars, företagsbesök, inkl. middagsbuffé kväll
450 kr + moms vid anmälan senast 5/2
550 kr + moms senare, dock senast 15/2

7 mars, Temadagen
595 kr + moms vid anmälan senast 5/2
750 kr + moms senare, dock senast 15/2

8 mars, Stämmodagen
495 kr + moms vid anmälan senast 5/2
625 kr + moms senare, dock senast 15/2

Alla priser inkl. lunch och fika

Stämmomiddag 7 mars 375 kr + moms

Boende på Selma spa
Logi enkelrum per person och natt 1086 kr + moms
Logi dubbelrum per person och natt 895 kr + moms

.

Varmt välkommen till Värmland!


Ekodagarna och riksstämman 2018 arrangeras i samarbete med:

Selma spa, KRAV, Lantmännen, Swedish Agro Machinery, Uni-Light Ledlampor i Sverige AB, Gothia Redskap, Smak, HS Certifiering, KIWA Aranea, Maskin Väst AB, Värmdal och Traktorservice AB, Nordic Solar Sweden AB, Svenska Foder, Energifabriken AB, Wermlands Bovete Råglanda gård, Landshypotek Bank, Torfolk gård, Wermlands Mejeri AB, Cor i Centrum, Morgonhöjdens Eko och Agrikultur i Småland AB.