Mer om eko

Ekologiska lantbrukarna samlar och sprider material, nyheter och fakta som är intressant för dig som ekolantbrukare eller för dig som är nyfiken på att lära dig mer om ekologisk produktion. Vi lägger upp och sprider föreningens material och sådant vi skapat i våra projekt, samt material framtaget av andra om ekologisk produktion.

Skriv sökord i sökrutan eller klicka på de olika kategorierna för att hitta det du är nyfiken att läsa mer om.
Presentation av Hans von Essen mfl, 2016-03-15

Bondens Universitet

Öppna filen
Presentation av Jostein Hertwig, 2016-03-15

Ekologiska koncept för hela livsmedelkedjan- med global potential för klimatutmaningen och hälsan

Öppna filen
Presentation av Gunnar Rundgren, 2016-03-15

Klimat och ekologiskt

Öppna filen
Presentation av Artur Granstedt, 2016-03-15

Långliggande försök visar hur jordbruket kan rädda klimatet

Öppna filen
Presentation av Axel Hansson, 2016-03-15

Offentlig upphandling

Öppna filen
Presentation av Ann-Charlotte Wallenhammar, 2016-03-15

Växtföljdssjukdomar i rödklöver

Öppna filen
Presentation av Södertälje kommun, 2016-03-15

Östersjövänlig mat - Diet for a Green Planet

Öppna filen