Presentation av Hans von Essen mfl, 2016-03-15

Bondens Universitet

Öppna filen
Presentation av Jostein Hertwig, 2016-03-15

Ekologiska koncept för hela livsmedelkedjan- med global potential för klimatutmaningen och hälsan

Öppna filen
Presentation av Gunnar Rundgren, 2016-03-15

Klimat och ekologiskt

Öppna filen
Presentation av Artur Granstedt, 2016-03-15

Långliggande försök visar hur jordbruket kan rädda klimatet

Öppna filen
Presentation av Axel Hansson, 2016-03-15

Offentlig upphandling

Öppna filen
Presentation av Ann-Charlotte Wallenhammar, 2016-03-15

Växtföljdssjukdomar i rödklöver

Öppna filen
Presentation av Södertälje kommun, 2016-03-15

Östersjövänlig mat - Diet for a Green Planet

Öppna filen