Nyhet 2017-05-11

Ekologiska Lantbrukarna agerar mot nya ekoregler

Visa nyhet
Remissvar till Jordbruksverket , 2015-12-21

Ekologiska Lantbrukarna om föreskrifter, dec 2015

Ekologiska Lantbrukarna har tagit del av remissen om ändringar i SJVFS 2015:29 förslag till ändrade föreskrifter om uppbundna djur.
Öppna filen
Nyhet 2015-12-15

Fortsatta överläggningar om nya ekoregler

Visa nyhet
Remissvar till Jordbruksverket, 2015-12-14

Ekologiska Lantbrukarna om utsäde, dec 2015

Angående förslag till beslut om undantag från att använda ekologiskt utsäde och vegetativt förökningsmaterial under 2016, ert dnr 4.7.17-9862/
Öppna filen
Dokument, 2015-06-11

Rösta nej 16 Juni

Sverige måste sätta stopp för det nya förslaget till regler för ekologisk produktion. Det förslag Jordbruksministrarna ska rösta om den 16 juni riskerar att begränsa den ekologiska produktionen, dess miljönytta och mervärden för en levande landsbygd och ökad sysselsättning.
Öppna filen
Remissvar till KRAV, 2015-03-30

Synpunkter på översynen av Kravs-regler

Öppna filen
Nyhet 2015-01-15

Lönar sig KRAV-certifieringen?

Visa nyhet
Nyhet 2014-12-17

Kompromissförslag om ekoregler gick inte igenom

Osäker framtid för kommisionens nya ekoförordning
Visa nyhet
Dokument, 2014-12-05

Öppet brev: Avvakta med beslut om förordning för ekologisk produktion

Här bifogas ett brev med vår uppmaning till Sverige att avvakta med beslut om förslaget till förordning för ekologisk produktion som är en punkt på dagordningen för jordbruks- och fiskerådsmötet den 15-16 december.
Öppna filen
Remissvar till Miljödepartementet, 2014-11-28

Ekologiska Lantbrukarna om miljömål 2014

Ekologiska Lantbrukarna ser i huvudsak de bedömningar som görs i betänkandet som väl avvägda. Det är mycket positivt att delbetänkandet lyfter vikten av ett livskraftigt jordbruk för att klara miljömålen och att man tillskriver ekologisk produktion en viktig roll i det arbetet. Det vore dock önskvärt att detta synsätt fick större genomslag i de förslag till åtgärder som lämnas i betänkandet. För trots att betänkandet innehåller många bra förslag ställer sig föreningen tveksam till om förslagen räcker för att nå miljömålen.
Öppna filen
Visa fler träffar