Mer om eko

Ekologiska lantbrukarna samlar och sprider material, nyheter och fakta som är intressant för dig som ekolantbrukare eller för dig som är nyfiken på att lära dig mer om ekologisk produktion. Vi lägger upp och sprider föreningens material och sådant vi skapat i våra projekt, samt material framtaget av andra om ekologisk produktion.

Skriv sökord i sökrutan eller klicka på de olika kategorierna för att hitta det du är nyfiken att läsa mer om.
Remissvar till Jordbruksverket , 2015-12-21

Ekologiska Lantbrukarna om föreskrifter, dec 2015

Ekologiska Lantbrukarna har tagit del av remissen om ändringar i SJVFS 2015:29 förslag till ändrade föreskrifter om uppbundna djur.
Öppna filen
Nyhet 2015-10-30

Hur påverkar vi EU:s nya ekoförordning?

Möte med Marco Schlüter, IFOAM EU, den 4 nov
Visa nyhet
Nyhet 2015-10-23

När allt fler satsar på ekologiskt hänger inte politikerna med

Vi skriver debatt i Land Lantbruk
Visa nyhet
Remissvar till Jordbruksverket, 2015-09-22

Ekologiska Lantbrukarna om föreskrifter eko

Angående Statens jordbruksverks föreskrifter om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion
Öppna filen
Remissvar till Jordbruksverket presenterar den senaste statistiken, 2015-08-31

Ekologiska Lantbrukarna om GMO, aug 2015

Angående förslag till ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder.
Öppna filen
Remissvar till Jordbruksverket, 2015-06-18

Ekologiska Lantbrukarna om ersättningar, juni 15

Angående förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter allmänna råd om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion och kompensationsstöd, ert dnr Dnr 4.1.16-12074/14
Öppna filen
Remissvar till Jordbruksverket , 2015-06-18

Ekologiska Lantbrukarna om Konkurrenkraftsutredningen

Angående Slutbetänkande av Konkurrenskraftsutredningen, SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar – strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring
Öppna filen
Dokument, 2015-06-11

Rösta nej 16 Juni

Sverige måste sätta stopp för det nya förslaget till regler för ekologisk produktion. Det förslag Jordbruksministrarna ska rösta om den 16 juni riskerar att begränsa den ekologiska produktionen, dess miljönytta och mervärden för en levande landsbygd och ökad sysselsättning.
Öppna filen
Remissvar till Jordbruksverket, 2015-05-04

Remissvar om föreskrifter eko, maj 2015

Angående Statens jordbruksverks föreskrifter om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion, dnr 4.7.16A1178/13
Öppna filen
Nyhet 2015-03-06

Jordbruksverket publicerar förslag till ersättning för ekologisk produktion

Ekostödet 2015
Visa nyhet
Visa fler träffar