Remissvar till Jordbruksverket, 2015-06-18

Ekologiska Lantbrukarna om ersättningar, juni 15

Angående förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter allmänna råd om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion och kompensationsstöd, ert dnr Dnr 4.1.16-12074/14
Öppna filen
Nyhet 2015-03-06

Jordbruksverket publicerar förslag till ersättning för ekologisk produktion

Ekostödet 2015
Visa nyhet
Remissvar till Jordbruksverket, 2015-01-23

Remissvar samråd om ersättningar

Inför kommande landsbygdsprogram har Ekologiska Lantbrukarna skickat synpunkter till Jordbruksverket på förslag till miljöersättningar och ersättning till ekologisk produktion
Öppna filen
Remissvar till Jordbruksverket, 2014-12-12

Angående förslag till Statens Jordbruksverks föreskrifter om ansökan för jordbrukarstöd

Kommentarer från Ekologiska Lantbrukarna på förslaget till föreskrifter om ansökan för jordbrukarstöd.
Öppna filen
Remissvar till Jordbruksverket, 2014-10-10

Remissvar samråd miljöers okt 2014

Angående föreskrifter om kompensationsbidrag, miljöersättningar mm, dnr 4.1.16-­8568/14
Ekologiska Lantbrukarna lämnar följande synpunkter angående Jordbruksverkets förslag att förlänga två undantag inom miljöersättning för ekologisk produktion.
Öppna filen
Dokument, 2014-03-15

Ekologiska Lantbrukarnas stämmouttalande 2014

"Ge oss tydliga signaler och en fortsatt miljöersättning till ekologisk produktion"
Öppna filen
Nyhet 2014-03-05

Ekoersättningen - som en smart fällkniv

Fäll ut argumenten till fortsatt ekoersättning
Visa nyhet
Nyhet 2013-12-04

Ingen ny ekoareal till miljöersättning nästa år

Bistra signaler för de som vill lägga om
Visa nyhet
Nyhet 2013-11-12

Prioritera miljöersättningen till eko

Konkurrensen i budgeten för landsbygdsprogrammet blir stenhård.
Visa nyhet
Remissvar till Jordbruksverket, 2013-10-10

Samråd ang SJVFS 2007-42

Angående Samråd av förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag, miljöersättningar, miljöinvesteringar och djurens välbefinnande.

Öppna filen
Visa fler träffar