Artikel Ekologiskt Lantbruk nr 6 / 2013

Kan djurvälfärd löna sig?

De ekologiska reglerna innebär många fördelar för djuren som konsumenterna uppskattar men som inte alltid ger tillräckligt betalt i lantbruket
Öppna filen
Artikel Ekologiskt Lantbruk nr 2 / 2013

Rörande enigt när forskarna diskuterar fördelar och brister med ekologisk produktion

Ekologiskt Lantbruk var med när Naturskyddsföreningen i slutet av januari bjöd in några av Sveriges ledande forskare för att reda ut hur långt ekologiskt lantbruk nått med viktiga miljömål. Vad vet man? Och vad vet man inte?
Öppna filen
Presentation av Bo Algers, 2013-03-15

Kan det löna sig att producera den djurvälfärd som alla vill ha?

Öppna filen
Artikel Ekologiskt Lantbruk nr 1 / 2011

Tummen ner i den interna debatten

På Ekologiska Lantbrukarnas debattforum har KRAV:s regelförslag för klimat och djurvälfärd mött hård kritik.
Öppna filen