Samarbeta med Ekologiska Lantbrukarna

Vår vision är att tillsammans leda utvecklingen för framtidens bönder, livskraftiga lantbruk och en frisk natur. Vill du haka på?

Ekologiska Lantbrukarna besitter en bred kompetens inom ekologisk produktion, jordbrukspolitik, regelutveckling, företagsutveckling, marknad och kommunikation. Vi driver projekt, arrangerar gårdsbesök, seminarier, event, jobbar med påverkansarbete och opinionsbildning samt skapar lantbrukspraktiska tjänster som proteintipset.se och bliekobonde.nu

Pågående samarbeten och projekt

Bliekobonde.nu

Efterfrågan på svenska ekologiska livsmedel ökar för varje år medan produktionen inte håller samma takt. Det behövs fler ekobönder för att tillgodose marknadens efterfrågan. I samarbete med Arla, Axfood, Coop, HKScan, KRAV, LRF, Ica och Lantmännen driver Ekologiska Lantbrukarna en omställningskampanj för fler ekobönder i Sverige.

http://bliekobonde.nu

Ökad ekologisk produktion i Västra Götaland

Ett projektsamarbete mellan länsstyrelsen i Västra Götaland, Jordbruksverket, Ekologiska Lantbrukarna, LRF Väst och Rådgivarna Sjuhärad ska leda fram till ökad tillgång av ekologisk spannmål och nötkött i Västra Götaland. Detta för att tillgodose den ökade efterfrågan i regionen och att det är just produktion i närområdet, i regionen, som skall svara mot den efterfrågan. Löper under 2016-2018.

SOLMACC

Det Life+ finansierade EU-projektet SOLMACC, Strategies for Organic and Low-input Farming to Mitigate and Adapt to Climte Change, samlar erfarenheter och kunskap från olika håll i Europa. Genom att tillämpa klimatsmarta produktionsmetoder k visar 12 ekologiska gårdar i Sverige, Tyskland och Italien hur det ekologiska lantbruket kan vara en del av lösningen på klimatproblemen. Löper 2014-2018.

http://www.solmacc.eu