Niels Andresen ny verksamhetsledare för Ekologiska Lantbrukarna

27 februari 2017
Niels Andresen har utsetts till ny verksamhetsledare för föreningen Ekologiska Lantbrukarna. Han kommer närmast från Jordbruksverket där han har jobbat med kompetensutveckling av ekorådgivare. Niels Andresen har tidigare doktorerat på ekologisk grisproduktion och i många år arbetat som ekorådgivare på Hushållningssällskapet i Skåne.

– Det ska bli spännande att få leda Ekologiska Lantbrukarna. Eko är inte en nisch längre, det är en möjlighet att öka lönsamheten i svenskt jordbruk och omläggningen måste öka för att möta en växande marknad både i Sverige och i andra länder. Inom eko finns en fantastisk entreprenörsanda samt en vilja till utveckling som det blir spännande att vara en del av, säger Niels Andresen.

Han ser också stora möjligheter att öka utbytet mellan ekologiska producenter i de nordiska länderna, inte minst mellan Sverige och Danmark som är hans tidigare hemland.

– Sedan tror jag att det är viktigt att på olika sätt stödja verksamheten i Ekologiska Lantbrukarnas distrikt, säger Niels Andresen.

Anders Lunneryd, ordförande i Ekologiska Lantbrukarna, menar att man i Niels Andresen har fått en nära nog komplett verksamhetsledare.

– Niels Andresens bakgrund som ekoforskare, rådgivare, deltidsbonde och anställd inom Jordbruksverket gör att han kan både praktik och teori för stora delar av det ekologiska lantbruket. Dessutom tror han på ekologiskt lantbruk som idé vilket är viktigt för oss, säger Anders Lunneryd.

Niels Andresen tillträder tjänsten som verksamhetsledare för Ekologiska Lantbrukarna den 12 juni 2017. Fram till dess fortsätter Camilla Sandenskog som tillförordnad verksamhetsledare.

För mer information kontakta:

Niels Andresen
070-380 34 10
info@storaollstorp.com

Anders Lunneryd
070-898 95 21
Anders Lunneryd

Fler nyheter